BotswanaNamibia and KrugerOrangutan and Monkeys of BorneoPrimates of Rwanda and UgandaSnow Monkeys and Cranes of JapanUganda Wildlife Safari